Destination

Malma

Här på åsen växer framförallt barrskog men även öppna betesmarker ingår i naturreservatet. Längs med krönet går Sörmlandsleden så området passar bra för dig som vill ta en promenad.

Malma naturreservat ligger strax norr om Malmköping och består av ett cirka 2 km långt parti av Strömsholmsåsen. Reservatet bjuder på en varierad skog, som dock är ganska ung. Om du tar dig ner för åsen mot riksväg 53 möts du av öppnare marker som tidigare har hävdats med boskap eller genom slåtter.

Här finns också rester av backstugor. Det var mindre hus som ofta var bebodda av personer utan eget jordbruk, till exempel hantverkare eller äldre personer. Äppelträd, trädgårdsväxter och stenformationer vittnar om den tid då platsen var bebodd. I öster gränsar reservatet till Sundbysjön där det finns ett rikt fågelliv. Här hittar du också en kallkälla där du kan släcka törsten. Följ ledvisningen som Sörmlandsleden har satt ut för att komma till källan.

Kontaktinformation

Sveavägen 1
642 81 Flen
Telefon: 0157-430996

E-post: turism@flen.se

Hitta hit