Leder ut i naturen

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att vistas i naturen, men tänk på att använda den på ett korrekt sätt. Den är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Med rätten följer krav på visad hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor - inte störa och inte förstöra. Innan du ger dig ut på våra leder rekommenderar vi att gå till www.naturvardsverket.se för att se vilka specifika regler som gäller för vandring, cykling, kanotpaddling och ridning.