Bettna

Namnet Bettna härrör sannolikt från ordet för bete och betesmark.

 

Bettna ligger i en fornminnesrik gammal odlingsbygd mellan sjöarna Yngaren och Långhalsen. Från Långhalsen hade man under vikingatid en farbar sjöled via Nyköpingsån till Östersjön. Detta innebar att Bettna tillsammans med grannsocknarna Vadsbro och Blacksta utgjorde en centralbygd i Sörmland med väl utvecklad handel.

Sommartid kan man göra en nostalgisk utflykt på Yngaren med den renoverade gamla ångslupen Munter, som ibland passerar Bettna på väg till eller från Björkvik. Den har sin hemmahamn i Vrena. Vid Yngaren finns badplats samt anrika Broby Festplats, där det erbjuds dans under många sommarkvällar. Bland de kringliggande herrgårdarna märks Broby och Åkerö, belägna väster om tätorten. På Åkerö har bland andra Carl Gustav Tessin residerat. I trädgården står moderträdet till en av våra populäraste äppelsorter – Åkeröäpplet.

Förutom den fasta befolkningen i socknen, bor många fritidsboende i bland annat Bo Hage. I samhället finns matbutik, servering, gym, skola, serviceboende och keramik, men tågen stannar inte längre vid TGOJ-banan, som går genom samhället.