Hälleforsnäs - Bruksort med handel och kultur

Ortsnamnet är bildat av dels den närbelägna gården Näs, dels av den fors – Hälleforsen – som fanns i Gnyssleån och som var en av orsakerna till att Abine Noy kunde etablera ett järnbruk här 1659 – Hellefors Bruk. I samband med att järnvägen kom hit 1877 och stationen lades nära gården Näs, fick stationen och orten sitt namn: Hälleforsnäs.

Hälleforsnäs är kommunens tredje största ort och dess historia är intimt förknippad med järnbruket. På 1960-talet var ”Bruket” med sin gjuteriverksamhet kommunens största företag med cirka 1200 anställda. Sedan Bruket avvecklats i början på 2000-talet, har en del lokaler sanerats och renoverats och inrymmer nu Turistbyrå, Gjuterimuseum, Konstgalleri, Bruksrestaurang, Mejeri, Delikatessbutik, Padelbana, Inredning, Cykelåtervinning, Utomhusscen, Äventyrsbana, Teater och Ateljéer.


Här finns även en permanent Bandyutställning som speglar den framgångsrika bandyepoken för ”Brukets Blå”.

1934 drabbades bruket av en förödande brand, men mirakulöst nog klarade sig den väldiga kolhusbyggnaden, i vilken idag Kolhusteatern bedriver teaterverksamhet sommartid. Många konstnärer är verksamma på orten och här ordnas både vernissager, utställningar och en Bruksmarknad. Vid bruket ligger en av Sveriges förnämsta exempel på herrgårdar uppförda i nygotisk stil. Intill ligger Brukssjön med en handikappvänlig slinga av Sörmlandsleden.

I Hälleforsnäs består serviceutbudet bland annat av låg-och mellanstadieskola, dag- och fritidshem, bibliotek, livsmedelsbutik och matservering mm. Här finns goda kommunikationer med tåg, ett rikt föreningsliv, badplats samt ett Folkets Hus.