Malmköping - Den trivsamma köpingen

Ortsnamnet Malmköping är en sammansättning av ”malm” i betydelsen sand/grusmark och ”köping” - ett fornnordiskt ord för handelsplats.

Malmköping är kommunens näst största tätort och en pittoresk handels- och turistort med en mycket intressant historia. Här på åsen bodde människor redan på stenåldern och hit förlades Villåttinge Härads Tingsplats på 1580-talet. Köpingsrättigheter fick man redan 1785 och marknadsrättigheter 1791. På Malma Hed låg Södermanlands Regemente förlagt mellan 1774 och 1921. Stadshuset med tandläkare, bibliotek och café.

Många miljöer och byggnader från den tiden är bevarade. På Museet Malmahed speglas såväl den militära epoken, som köpingens historia och arkeologi samt Malma Heds tid som gymnastik- och barnlägerplats.
Hembygdsreservatet består av de två gårdarna Malma Rusthåll och Kronolänsmansbostället. Här finns bl.a. Textilmuseum och ett Fotomuseum med över 20 000 bilder, samt Sörmlands soldatregister med fakta om de drygt 18.000 indelta knektarna som varit knutna till regementet.

I Malmköping finns för-, låg-, mellan- och högstadieskola, daghem samt fritidshem, men också faciliteter som vårdcentral, bibliotek, bank, livsmedelsaffärer, specialaffärer, restauranger, hotell och systembolag.
Varje år arrangeras två stora marknader, Gammaldags Malmköpings Marknad sista lördagen i maj samt Malma Marken i slutet av juli med knallar, tivoli och kända artister.
I Malmköping finns Sveriges Spårvägsmuseum samt ett Bussmuseum. Sommartid går spårvagnarna i trafik på en del av den bana som förr trafikerades av Mellersta Sörmlands Järnväg. Vid Hosjöbadet ligger en fyrstjärnig året-runt-öppen camping. Sörmlandsleden passerar campingen och strax invid finns en skidanläggning för alpin sport.

I den närbelägna socknen Dunker finns de större gårdarna Röhl, Vadsbro, Ekensholm och Ånhammar. Socknen har en lång historia förknippad med järn. Vid Mora, som ägdes av kung Valdemar, fanns gruvor redan på 1200-talet. Från 1637 forslades malmen från Starrsäters gruvor till Björndammens Masugn och det framtagna järnet bearbetades därefter i Stålboga. Stålboga blev senare ändstation för Mellersta Sörmlands Järnväg. Masugnsepoken vid Björndammen upphörde på 1880-talet, men den ståtliga masugnsbyggnaden är nu renoverad och används som kulturscen.

Vid Dunkers kyrka ligger bygdens friskola.