Sparreholm - Porten mot Båven

Orten, som ligger i Hyltinge socken, har fått sitt namn efter det närbelägna Sparreholms Slott. Ursprungligen hette gården Hyltingenäs, men då Göran Sparre på 1600-talet lät uppföra slottsbyggnaden fick det namn efter honom. Här finns idag bland annat ett av Sveriges förnämligaste bilmuseér samt ett Ridcenter.

Tätorten Sparreholm växte fram runt den järnvägsstation som anlades i samband med att Västra stambanan kom 1862. Det lilla samhället har ett fantastiskt naturskönt läge vid en vik av Båven. Omgivningarna präglas av sitt vattennära läge och sina ekhagar samt av de två stora godsen Sparreholms Slott och Långdunker. Sjön, järnvägen och träindustrin var de viktigaste förutsättningarna för Sparreholms framväxt. Här finns idag ett Tekniskt museum, Vagnsmuseum och Bilmuseet innehåller en av Europas finaste bilsamlingar.

I Sparreholm finns förskola, låg- och mellanstadieskola, livsmedelsbutik, restauranger, gatukök, badplats, bensinmack, lågprisvaruhus, marina och en naturskönt belägen hembygdsgård. Längs Landsvägsgatan ligger Folkets Hus, Gråfors Nostalgisamlingar – ett populärt utflyktsmål – samt Båvens Spinnhus, Sörmlands enda ullspinneri.

Sjön Båven är på grund av sin unika fauna och omgivande miljöer klassad som varande av riksintresse och därför finns det restriktioner för såväl byggnation som friluftsliv. Här häckar till exempel fiskgjusen och i sjöns djup finns den sägenomspunna malen Många utnyttjar Båven för naturupplevelser och rekreation. På vintern gäller långfärdsskridskor och på sommarhalvåret lockar båtfärder och kanoting.