Destination

Aspö

Du kan följa en rundslinga som tar dig till flera fina utsiktsplatser. Eftersom marken är kuperad passar rundslingan bara dig som har lätt för att gå i skog och mark. Leden tar dig genom en varierad miljö. Du går genom frodig blandskog, hällmarker med tall, men också öppna marker med kalhyggen. Reservatet bildades på 1960-talet, bland annat för att främja friluftslivet.


Skogen fick dock inget formellt skydd vilket är förklaringen till att det finns flera hyggen i reservatet.
Längs den västra delen av stigen, där ön är som brantast, finns flera fina utsiktsplatser. Här befinner du dig ungefär 25 meter över Båvens yta. På några ställen finns sittbänkar uppställda om du vill vila benen en stund.

Kontaktinformation

Sveavägen 1
642 81 Flen
Telefon: 0157-430996

E-post: turism@flen.se

Hitta hit

Res med kollektivtrafiken