Destination

Henaredalen

Genom Henaredalen rinner en bäck som har mejslat ut en vacker dalgång. Kring bäcken växer lövskog med mycket hassel. Vårfloran är rik med underbar blomning av framförallt vitsippa och blåsippa.

Precis utanför reservatet finns ett vindskydd vid Västersjön. Här finns en grillplats med bänkar och bord. En annan bra fikaplats är Skansberget som är en fornborg med en härlig utsikt över sjön Henaren.

Sörmlandsleden går genom reservatet och via rundslingan tar du dig upp till Skansberget. I dalgången är det lätt att ta sig fram. Stigen upp till Skansberget är mer krävande. Kommer du längs Sörmlandsleden norrifrån har du på din högra sida en äng som hålls öppen med slåtter.
På ängen växer ängsskära, smörbollar, darrgräs och midsommarblomster.

Kontaktinformation

Sveavägen 1
642 81 Flen
Telefon: 0157-430996

E-post: turism@flen.se

Hitta hit