Destination

Brunnstaåsen

Brunnstaåsen är en grusås utanför Bettna. Åsen sträcker sig i nord-sydlig riktning och är ca 200 m bred. På åsen växer främst barrskog med inslag av lövträd och på våren finns här rikligt med vitsippor. På hösten bjuder området in till blåbärsplockning. Genom naturreservatet går både vägar och gångstigar som gör att du enkelt kan ströva runt på åsen.

Naturreservatet fridlystes först som naturminne 1959 med syftet att bevara en märklig och betydelsefull grusås. Det är därför inte förbjudet att bedriva skogsbruk i området.

Kontaktinformation

Sveavägen 1
642 81 Flen
Telefon: 0157-430996

E-post: turism@flen.se

Hitta hit