Destination

Båvenöarna

Båvenöarna är ett stort naturreservat med 15 öar och skär mitt i sjön Båven. Området är känt för sitt rika fågelliv och är ett populärt utflyktsmål. Här kan du titta på fåglar, bada, paddla och vandra. Vintertid kan Båven ha väldigt fin skridskois. Båven är en typisk sprickdalssjö med branta bergiga öar och ett största vattendjup på 48 meter. Dessa fiskrika och ostörda vatten lockar till sig många fåglar som kommer hit under våren för att föda upp sina ungar. 

Syftet med naturreservatet är att bevara skogen och den övriga vegetationen på öarna för fri utveckling så att åldriga skogsbestånd kan bibehållas. Naturreservatet skall även vara studieobjekt för enskilda besökare, skolor och vetenskapliga institutioner.

Kontaktinformation

Gjutmästarbacken 1
648 31 Hälleforsnäs
Telefon: 0157-430996

E-post: turism@flen.se

Hitta hit