Destination

Jaktstuguskogen

Jaktstuguskogen bildades redan år 1919 och är därmed Södermanlands äldsta naturreservat. I reservatet hittar du en barrskog som är ungefär 150 år gammal. Ta med dig svampkorgen om du kommer hit på hösten. En enklare stig tar dig från parkeringen fram till området kring Jaktstugusjön. Här kan du välja att gå en liten rundslinga innan du tar dig tillbaka till parkeringen. Stigen som helhet är cirka 1,5 kilometer lång.

Reservatet är varierat med flera höjder och åsar omväxlande med låglänta områden. I skogen finns rikligt med block och både stående och döda träd. Stigen hålls framkomlig och träd som fallit över stigen läggs åt sidan.

Kontaktinformation

Sveavägen 1
642 81 Flen
Telefon: 0157-430996

E-post: turism@flen.se

Hitta hit