Destination

Rockelstaåsen

På Rockelstaåsen möts du av tydligt markerade åsryggar som inlandsisen lämnade efter sig. Längs vägen till Rockelsta slott finns en imponerande granallé. I Rockelstaåsens naturreservat finns ett exempel på tydligt markerade åsryggar som inlandsisen lämnade efter sig för ca 10 000 år. Ta gärna en promenad i den norra delen som kallas Tjusarbacken.

Några av länets äldre naturreservat avsattes enbart för att skydda åsen från sand-, grus- och jordtäkt samt bebyggelse. I beslutsdokumenten gavs inga anvisningar om hur skog eller annan vegetation skulle skötas. Skogsbruk får alltså bedrivas och det biologiska naturvärdet i de här reservaten är ofta begränsat. Rockelstaåsen är ett sådant åsreservat.

Kontaktinformation

Sveavägen 1
642 81 Flen
Telefon: 0157-430996

E-post: turism@flen.se

Hitta hit