Destination

Svalängsskogen

Här i Svalängsskogens naturreservat kan du ströva omkring i en fin gammal blandskog där traktens bönder förr lät sina djur beta. Betet har bidragit till ett öppet skogslandskap, där många sällsynta svampar och blommor trivs. Följer du vägen som passerar genom naturreservatet vandrar du på historisk mark. Vägsträckan är inritad på en karta från 1600-talet, men är säkert betydligt äldre än så. Det är den gamla landsvägen mellan Eskilstuna och Nyköping som en gång i tiden sannolikt var en ridväg.
Efter att skogsbetet upphörde på 1930-talet är skogen i stort sett opåverkad av modernt skogsbruk. Det har skapat en naturskogsartad struktur med öppna gläntor och träd i olika åldrar – främst gran och tall men även en del lövträd. Här finns flera källflöden, små fuktiga kärr och rester av en gammal slåtteräng.

Kontaktinformation

Sveavägen 1
642 81 Flen
Telefon: 0157-430996

E-post: turism@flen.se

Hitta hit